سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » اسامی گروه دوم و سوم امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

اسامی گروه دوم و سوم امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

تاریخ ارسال : 6 می, 2013 | بازدید : 1,588 بار | طبقه بندی : اخبار

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بدینوسیله اسامی نفرات دومین گروه امتحان میانترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام به شرح فایل ضمیمه شده می باشد ، اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﻔﺮات اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎﻧﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۹۲-۹۲ ﮐﻪ در روز۱۵  اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۲ در ﺳﮑﺸﻦ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ

توضیح امتحان میانترم:اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺼﻮرت ﺟﺰوه ﺑﺎز ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت دو ﺳﺌﻮال ﺑﺎرم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺌﻮاﻻت ﺳﻪ ﻧﻤﺮه وﻗﺖ اﻣﺘﺤﺎن ۹۰ دﻗﯿﻘﻪ
ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره ۲ : ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن ۹۲/۲/۲۳  ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ ﺗﺎ ۲۰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ از ﻓﺼﻮل ۱۱-۱۰-۹-۸ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺘﺮ اﯾﺒﻞ
ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره ۳ : ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن ۹۲/۲/۳۰  ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺗﺎ ۱۲ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ از ﻓﺼﻮل ۱۱-۱۰-۹-۸ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺘﺮ اﯾﺒﻞ

دانلود فایل اسامی دانشجویان + زمانبندی امتحان میان ترم

ارسال توسط : مدیریت

نظر مخاطبان:  نظر شما:

  1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
  2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
  3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
  نام *
  ایمیل *
  سایت