سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » اسامی گروه چهارم ، پنجم و ششم امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

 احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بدینوسیله اسامی نفرات گروه های چهارم ، پنجم و ششم امتحان میانترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام به شرح فایل ضمیمه شده می باشد ، اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺼﻮرت ﺟﺰوه ﺑﺎز ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت دو ﺳﺌﻮال ﺑﺎرم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺌﻮاﻻت ﺳﻪ ﻧﻤﺮه وﻗﺖ اﻣﺘﺤﺎن ۹۰ دﻗﯿﻘﻪ

ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره ۴ : ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن ۹۲/۲/۲۸  ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺗﺎ ۱۲ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ از ﻓﺼﻮل ۱۱-۱۰-۹-۸ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺘﺮ اﯾﺒﻞ
ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره ۵ : ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن ۹۲/۲/۲۸  ﺳﺎﻋﺖ ۱۴ ﺗﺎ ۱۶ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ از ﻓﺼﻮل ۱۱-۱۰-۹-۸ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺘﺮ اﯾﺒﻞ
ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره ۶ : ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن ۹۲/۲/۳۰  ﺳﺎﻋﺖ ۱۴ ﺗﺎ ۱۶ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ از ﻓﺼﻮل ۱۱-۱۰-۹-۸ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺘﺮ اﯾﺒﻞ

دانلود فایل اسامی دانشجویان + زمانبندی امتحان میان ترم

ارسال توسط : مدیریت

نظر مخاطبان:  نظر شما:

  1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
  2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
  3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
  نام *
  ایمیل *
  سایت