سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » زمانبندي حذف واضافه اينترنتي نيمسال دوم 92-91 دانشگاه آزاد آبادان

زمانبندی حذف واضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه آزاد آبادان

تاریخ ارسال : 11 فوریه, 2013 | بازدید : 1,670 بار | طبقه بندی : اخبار

زمانبندی حذف واضافهاینترنتی نیمسال دوم ۹۲-۹۱

صبح ساعت ۸ الی ۱۳

بعدازظهرساعت ۱۴ الی ۱۹

تاریخ

رشته

ورودی

رشته

ورودی

شنبه

۹۱/۱۱/۲۸

کارشناسی پیوسته پرستاری

کاردانی ناپیوسته اموربانکی

کاردانی ناپیوسته امورگمرکی

کارشناسی پیوسته اقتصادبازرگانی

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کارشناسی پیوسته مامائی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

مترجمی زبان عربی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

دکترای زبان وادبیات عرب

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

یکشنبه۲۹/۱۱/۹۱

کاردانی پیوسته طراحی دوخت

کارشناسی پیوسته نقاشی

کاردانی پیوسته گرافیک

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

مهندسی شیمی

مهندسی منابع طبیعی

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

دوشنبه

۹۱/۱۱/۳۰

کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کارشناسی پیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

سه شنبه

۹۱/۱۲/۰۱

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

مهندسی تکنولوژی عمران

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

مهندسی تکنولوژی معماری

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

چهارشنبه

۹۱/۱۲/۰۲

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی نا پیوسته کامپیوتر

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کارشناسی پیوسته حقوق

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

پنج شنبه

۹۱/۱۲/۰۳

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی هردوگرایش

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوترهردو

کارشناسی پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق

کاردانی پیوسته الکترونیک

کاردانی ناپیوسته الکترونیک

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

کلیه ورودی ها

اداره آموزش

ارسال توسط : مدیریت

نظر مخاطبان:  نظر شما:

  1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
  2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
  3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
  نام *
  ایمیل *
  سایت