سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 92-93 قسمت اول

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳ قسمت اول

تاریخ ارسال : 20 آگوست, 2013 | بازدید : 3,870 بار | طبقه بندی : اخبار

انتخاب واحد نیمسال اول ۹۳-۹۲

صبح ساعت ۸الی ۱۳

بعدازظهر۱۴ الی۱۹

رشته

ورودی

رشته

ورودی

۹۲/۰۶/۰۴

کارشناسی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی پیوسته مامائی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

دکترای زبان وادبیات عرب

کارشناسی پیوسته اقتصادبازرگانی

کارشناسی پیوسته  پرستاری

کارشناسی پیوسته حقوق

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته  حسابداری

مهندسی منابع طبیعی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مهندسی شیمی

کارشناسی پیوسته نقاشی

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق

کاردانی ناپیوسته اموربانکی

کاردانی ناپیوسته امورگمرکی

کاردانی ناپیوسته الکترونیک

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کاردانی نا پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

مهندسی تکنولوژی معماری

مهندسی تکنولوژی عمران

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

کاردانی شیلات

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته طراحی دوخت

کاردانی پیوسته گرافیک

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

۸۸ وماقبل

کاردانی ناپیوسته اموربانکی

کاردانی ناپیوسته امورگمرکی

کاردانی ناپیوسته الکترونیک

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته الکترونیک

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کاردانی نا پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته طراحی دوخت

کاردانی پیوسته گرافیک

۸۹

۹۲/۰۶/۰۵

کارشناسی پیوسته مامائی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

دکترای زبان وادبیات عرب

کارشناسی پیوسته اقتصادبازرگانی

کارشناسی پیوسته  پرستاری

کارشناسی پیوسته حقوق

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته  حسابداری

مهندسی منابع طبیعی

کاردانی شیلات

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

مهندسی شیمی

۸۹

کارشناسی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

مهندسی تکنولوژی معماری

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی پیوسته نقاشی

۸۹

ارسال توسط : مدیریت

نظر مخاطبان:  نظر شما:

  1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
  2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
  3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
  نام *
  ایمیل *
  سایت