سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی92-93 قسمت دوم

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی۹۲-۹۳ قسمت دوم

تاریخ ارسال : 20 آگوست, 2013 | بازدید : 3,236 بار | طبقه بندی : اخبار

۹۲/۰۶/۰۶

کارشناسی پیوسته مامائی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

دکترای زبان وادبیات عرب

کارشناسی پیوسته اقتصادبازرگانی

کاردانی ناپیوسته اموربانکی

کاردانی ناپیوسته امورگمرکی

کارشناسی پیوسته  پرستاری

کارشناسی پیوسته حقوق

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

مهندسی شیمی

۹۰

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

کارشناسی پیوسته  حسابداری

کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی حسابداری

مهندسی منابع طبیعی

کاردانی شیلات

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته نقاشی

کاردانی پیوسته طراحی دوخت

کاردانی پیوسته گرافیک

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

۹۰

۹۲/۰۶/۰۷

کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق

کاردانی ناپیوسته الکترونیک

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته الکترونیک

کاردانی نا پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

۹۰

کارشناسی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

مهندسی تکنولوژی معماری

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

۹۰

۹۲/۰۶/۰۹

کارشناسی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

کاردانی نا پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

مهندسی تکنولوژی معماری

مهندسی تکنولوژی عمران

۹۱

 

کاردانی ناپیوسته الکترونیک

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته الکترونیک

کارشناسی نا پیوسته علمی کاربردی حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی شیلات

کاردانی پیوسته طراحی دوخت

کاردانی پیوسته گرافیک

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی پیوسته نقاشی

۹۱

۹۲/۰۶/۱۰

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

دکترای زبان وادبیات عرب

کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

کارشناسی پیوسته  حسابداری

مهندسی منابع طبیعی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته حقوق

۹۱

کارشناسی پیوسته مامائی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

کارشناسی پیوسته اقتصادبازرگانی

کاردانی ناپیوسته اموربانکی

کاردانی ناپیوسته امورگمرکی

کارشناسی پیوسته  پرستاری

مهندسی شیمی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

۹۱

ارسال توسط : مدیریت

نظر مخاطبان:  نظر شما:

  1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
  2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
  3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
  نام *
  ایمیل *
  سایت