سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » آزاد


آزاد

آدرس جدید سیستم ثبت نام آموزش دانشگاه آزاد آبادان

جهت سرویس دهی بهتر به دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان سایت آموزش با آدرس http://37.32.47.50  بهره برداری شده است لذا آدرس قدیمی غیر قابل دسترس می باشد و لازم است دانشجویان جهت ، انتخاب واحد ، مشاهده نمرات و کارنامه و سایر امور آموزشی و مالی به سیستم جدید مراجعه فرمایند.