سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » اردانی علمي کاربردي نرم افزار كامپيوتر


اردانی علمي کاربردي نرم افزار كامپيوتر

زمانبندی ثبت نام انتخاب واحد کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

تاریخ شروع تاریخ پایان مقطع تحصیلی سال ورود جنسیت ساعت شروع ساعت پایان کنترل معدل از معدل تا معدل ۱۵/۱۱/۹۱ ۱۵/۱۱/۹۱ کلی ۶۵-۹۱ کلی ۱۴:۰۰ ۱۹:۰۰ بدون کنترل ۰ ۰ ۱۵/۱۱/۹۱ ۱۹/۱۱/۹۱ کلی ۶۵-۹۱ کلی ۱۹:۰۰ ۲۳:۵۹ بدون کنترل ۰ ۰ ۱۶/۱۱/۹۱ ۱۹/۱۱/۹۱ کلی ۶۵-۹۱ کلی ۰۰:۰۱ ۰۷:۰۰ بدون کنترل ۰ ۰ ۲۰/۱۱/۹۱ ۲۰/۱۱/۹۱ کلی […]