سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد حداد زاده


استاد حداد زاده

اطلاعیه در خصوص کلاسهای هفته آینده استاد نورایی و استاد حدادزاده

احتراماً طبق اعلام خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان کلیه کلاسهای استاد نورایی در تاریخ های ۱۲/۱۲/۹۱ و۱۳/۱۲/۹۱ شنبه و یکشنبه برگزار نمی گردد ، همچنین کلیه کلاس های استاد حداد زاده هفته آینده ۱۵/۱۲/۹۱ و ۱۶/۱۲/۹۱ و ۱۷/۱۲/۹۱ برگزار نمی گردد.