سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد رشنودی


استاد رشنودی

جلسه توجیهی درس پروژه استاد رشنودی

جلسه توجیهی درس پروژه استاد رشنودی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ساعت ۱۳-۱۱ در کارگاه اینترنت ساختمان امام صادق (ع) برگزار می گردد /.

جلسه توجیهی درس پروژه استاد امید رشنودی

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد رشنودی روز دوشنبه ۱۹/۱/۹۲ ساعت ۱۶-۱۵ کلاس ۵۲۲ به تاریخ۲۱/۱/۹۲ روز چهارشنبه ساعت ۹-۸ تغییر یافت.