سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد سجاد


استاد سجاد

کلاس های استاد سجاد

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند طبق اعلام خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان کلاس های استاد سجاد در روز های ۱۶/۱۲/۹۱ و ۱۷/۱۲/۹۱ و۱۸/۱۲/۹۱  برگزار نمی گردد.