سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد محسن کجباف


استاد محسن کجباف

سکشن جدید درس معماری کامپیوتر استاد محسن کجباف

سکشن جدید که فردا در سیستم ثبت می شود معماری کامپیوتر      استاد محسن کجباف        جمعه ساعت ۱۷ تا ۲۰    کلاس ۱۱۱ ساختمان علوم انسانی برای هر دو گروه مهندسی نرم افزار و مهندسی تکنولوژی نرم افزار به صورت ۳ ساعتی ارائه میشود طبق جدول حذف و اضافه حذف و اضافه گروه کامپیوتر برای مقطع کاردانی […]