سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد محمدی بهرام آبادی


استاد محمدی بهرام آبادی

جلسه توجیهی پروژه استاد نیک نژاد و استاد محمدی بهرام آبادی

جلسه توجیهی پروژه استاد نیک نژاد روز دوشنبه ۲۶/۱/۹۲ ساعت ۱۲ برگزار می گردد ، همچنین کلاس توجیهی درس پروژه و کارآموزی در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰ در کلاس۵۴۱ برگزار می گردد.