سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد نورائی


استاد نورائی

ارسال مشخصات برای درس پروژه و کارآموزی استاد نورائی

احتراماً به اطلاع دانشجویانی محترمی که با استاد نورائی درس پروژه و کارآموزی دارند میرساند جهت هماهنگی هرچه زودتر مشخصات خود را به آدرس ایمیل s.nooraei@gmail.com  ارسال کنند.