سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد پدرام


استاد پدرام

کلاس توجیهی دروس پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ استاد پدرام

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر میرساند کلاس توجیهی دروس پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ استاد علی پدرام چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه راس ساعت ۱۰ صبح در کارگاه شماره ۴ برگزار میشود. حضور در این جلسه توجیهی برای دانشجویان الزامیست.

ساعات حضور استاد پدرام مدیر گروه رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد آبادان و خرمشهر

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی میرساند ساعت حضور استاد پدرام مدیر گروه محترم رشته کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان و خرمشهر در نیمسال دوم ۹۴-۹۳ به شرح ذیل می باشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان : شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۹(کارگاههای ساختمان امام صادق ع یا دفتر گروه) […]

نمایش پیغام حذف ماده ۳۵ در سامانه آموزش

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند ،نمایش پیغام حذف ماده ۳۵ در سامانه آموزش دانشگاه برای دروس کارآموزی و پروژه به معنای نمره ناتمام میباشد.

اضافه شدن درس برنامه سازی پیشرفته برای مهندسی نرم افزار

اضافه شدن درس برنامه سازی پیشرفته برای مهندسی نرم افزار: قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته کامپیوتر(مهندسی نرم افزار) درس برنامه سازی پیشرفته امروز ۲۲ تیرماه به لیست دروس اضافه میشود دانشجویانی که متقاضی اخذ این درس هستند با مراجعه به کارشناس رشته بصورت حضوری این درس برایشان ثبت خواهد شد. مشخصات درس: برنامه سازی پیشرفته […]

دانلود نرم افزار C-Free سی فیری

دانلود نرم افزار درس برنامه سازی پیشرفته سی پلاس پلاس استاد پدرام و درس طراحی سیستمهای شی گرا استاد عیدان پور صالحی : در نیمسال دوم ۹۳-۹۲ از نرم افزار c-free برای درس برنامه سازی پیشرفته استاد پدرام در روزهای یکشنبه که در کامپیوترهای کارگاه ۲ نصب شده استفاده میشود این نرم افزار را میتوانید از […]

اطلاعیه در خصوص دروس هوش مصنوعی، شیوه ارائه مطالب و مبانی برنامه نویسی استاد پدرام

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند کلاسهای شیوه ارائه مطلب(کارشناسی ناپیوسته مشخصه ۲۸۵۷) و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(کارشناسی پیوسته مشخصه۲۴۳۱ ) استاد پدرام در روز سه شنبه ترم جاری به دلیل رعایت سقف مجاز واحد و تداخل ساعتی به استاد محسن کجباف بدون تغییر روز و ساعت آنها واگذار […]

زمان کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه استاد پدرام

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند ، کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه نرم افزار استاد پدرام در دانشگاه آزاد آبادان قبل از نوروز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۲ ساعت ۱۴ تا ۱۵ در کارگاه شماره یک ساختمان امام صادق (ع) برگزار میگردد. برای دانشجویانی که نمی توانند در […]

توضیحات در مورد امتحان پایانی برنامه سازی سیستم استاد پدرام

بارم سئوالات ۱۴ نمره تشریحی و ۶ نمره مربوط به میانترم است پاسخ سئوالات توسط دانشجو در برگه چرکنویس بوسیله کاربن یا دستنویس وارد شود که پس از امتحان برگه های چرکنویس تحویل دانشجو داده می شود و پاسخها تا پایان روز ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۲ به ایمیل ali.pedram1391@hotmail.com ارسال شود. زمان امتحان ۱۵۰ دقیقه […]

اسامی گروه چهارم ، پنجم و ششم امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

 احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بدینوسیله اسامی نفرات گروه های چهارم ، پنجم و ششم امتحان میانترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام به شرح فایل ضمیمه شده می باشد ، اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺼﻮرت ﺟﺰوه ﺑﺎز ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت دو ﺳﺌﻮال ﺑﺎرم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺌﻮاﻻت ﺳﻪ ﻧﻤﺮه وﻗﺖ اﻣﺘﺤﺎن ۹۰ دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره ۴ : […]

لیست کلاسهای جبرانی اردیبهشت ۹۲ استاد پدرام در دانشگاه آزاد آبادان

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلاسهای جبرانی اردیبهشت ۹۲ استاد پدرام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان به شرح زیر می باشد : ۱- زبان ماشین و اسمبلی مقطع کاردانی ۲۴ اردیبهشت ۹۲ ساعت ۱۲-۹ کارگاههای ساختمان امام صادق (ع). ۲- زبان ماشین و اسمبلی مقطع کاردانی ۲۴ اردیبهشت ۹۲ ساعت ۱۸-۱۵ کارگاههای ساختمان […]