سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد چیره


استاد چیره

جلسه توجیهی کار آموزی و پروژه استاد سراج و استاد چیره

جلسه توجیهی کار آموزی و پروژه استاد سراج شنبه ۲۴/۱/۹۲ ساعت ۱۱ کارگاه شماره۵ برگزار می گردد و همچنین جلسه توجیهی کار آموزی وپروژه استاد چیره ۲۴/۱/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ کلاس ۵۳۵ برگزار می گردد.

عدم برگزاری کلاس های استاد چیره در روز سه شنبه

احتراماً به اطلاع دانشجویان رشته کامپیوتر میرساند طبق اعلام خدمات آموزش دانشگاه ، کلاس های استاد چیره در روز سه شنبه مورخ ۸/۱۲/۹۱ برگزار نمیگردد .