سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد کجباف


استاد کجباف

اطلاعیه در خصوص امتحانات میان ترم و پایان ترم استاد کجباف

امتحانات میان ترم استاد کجباف مورخ ۱۸/۹/۹۴ به شرح ذیل می باشد: معماری کامپیوتر مشخصه ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ ساعت ۹ صبح کلاس ۵۱۲ -۵۱۳ مباحث ویژه ساعت ۱۵ کلاس ۵۱۶ امتحانات پایان ترم استاد کجباف چهارشنبه مورخ ۱۸/۹/۹۴ به شرح ذیل میباشد : آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی ساعت ۱۳ کارگاه ۱ مبانی اینترنت ساعت ۱۴ […]

تشکیل کلاس های استاد کجباف در روز جمعه ۱۶ فروردین ۹۲

احتراماً طبق اعلام استاد پدرام در وبلاگشان به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر میرساند، کلاسهای استاد محسن کجباف در روز جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ تشکیل خواهد شد.

عدم تشکیل کلاسهای استاد کجباف

احتراماً طبق اعلام مدیر گروه رشته کامپیوتر به اطلاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند  کلاسهای روز جمعه مورخ ۱۸ اسفند ماه ۹۱ استاد محسن کجباف برگزار نخواهد شد.