سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » اسمبلی


اسمبلی

نکاتی در مورد برگه های پایان ترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام

نکاتی در مورد برگه های پایان ترم درس برنامه سازی سیستم ۱- نمره برگه ها امروز ثبت میشود. ۲-برنامه های ارسالی خیلی از دانشجویان کپی همدیگر بود و با برگه شان تناقضاتی داشت که نمره آن سئوال به هیچیک از دانشجویان تعلق نگرفت. ۳- برای اینکه دانشجویان خودشان سئوالاتی که کپی همدیگر هستند که معمولا […]