سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » اطلاعیه اساتید


اطلاعیه اساتید

اطلاعیه اساتید /دژم ، موسوی ، پروانه حسینی ، حسنی نژاد ، مصباح ، نیک نژاد

برنامه امتحانی استاد سید علی موسوی عنوان درس تاریخ و زمان امتحان برنامه نویسی پیشرفته دو چهارشنبه   ۹۳/۹/۲۶ شنبه   ۹۳/۹/۲۹ برنامه نویسی پیشرفته یک جمعه   ۹۳/۹/۲۸ برنامه نویسی مبتنی بر وب دوشنبه   ۹۳/۹/۲۴ چهارشنبه   ۹۳/۹/۲۶ آزمایشگاه پایگاه داده دوشنبه   ۹۳/۹/۲۴ توجه:تمامی امتحانات سر سکشن خود برگزار می گردد. غیبت به منزله […]