سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » اعلام نمره


اعلام نمره

زمان اعلام نمره درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام

به دلیل زمانبر بودن تصحیح برگه های درس برنامه سازی سیستم زمان اعلام نمره درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام حداکثر تا روز ۱۲ بهمن ماه دو روز قبل از انتخاب واحد خواهد بود.