سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » امتحانات


امتحانات

زمان بندی پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم مهر ۹۴

زمانبندی  پرینت کارت ورود به جلسه  امتحانات نیمسال اول ۹۵-۹۴ چهارشنبه    ۲۵/۰۹/۹۴        تمام رشته ها      ورودی ۹۴ شنبه          ۲۸/۰۹/۹۴        تمام رشته ها      ورودی ۹۳ یکشنبه       ۹۴/۰۹/۲۹         تمام رشته ها     ورودی ۹۲ دوشنبه       ۹۴/۰۹/۳۰        تمام رشته ها      ورودی ۹۱ سه شنبه    ۹۴/۱۰/۰۱        تمام رشته ها      ورودی  […]

برنامه امتحانات ترم آینده – وبلاگ مهندس پدرام

به دلیل فشرده بودن برنامه های امتحانی استاد پدارم مدیر گروه محترم رشته کامپیوتر برنامه امتحانی ترم آینده نیمسال دوم ۹۲-۹۱ را برای رشته های مهندسی تکنولوژی نرم افزار و مهندسی نرم افزار بر روی وبلاگ خود قرار داده اند ، ایشان از دانشجویان خواسته اند تا در صورت داشتن تداخل یا فشرده بودن امتحانات […]