سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » امتحان پایانی


امتحان پایانی

تاریخ امتحان پایانی درس سیستم عامل شبکه استاد پدرام

امتحان پایانی درس سیستم عامل شبکه استاد پدرام قبل از موعد امتحانات در تاریخ شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۲ ساعت ۱۶ تا ۱۷ برگزار می شود امتحان از ۷ فصل داده شده بصورت تستی می باشد.