سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » اینترنتی


اینترنتی

زمانبندی حذف واضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

زمانبندی حذف واضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ قابل توجه دانشجویان مهمان گرامی: انتخاب واحد دانشجویان مهمان همزمان با دانشجویان واحد و بر اساس سال ورود آنها می باشد. رعایت پیش نیازی و هم نیازی الزامیست و مسئولیت عدم رعایت آن فقط به عهده دانشجو می باشد.

زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

زمانبندی حذف واضافه اینترنتی نیمسال اول ۹۳-۹۲

 زمانبندی حذف واضافه اینترنتی نیمسال اول ۹۳-۹۲     صبح ساعت  ۸  الی ۱۳ بعدازظهرساعت  ۱۴  الی  ۱۹     تاریخ رشته ورودی رشته ورودی   شنبه ۰۶/۰۷/۹۲ کلیه رشته ها ۸۸ وماقبل کلیه رشته ها ۸۸ وماقبل یکشنبه ۰۷/۰۷/۹۲ کلیه رشته ها ۸۹ کلیه رشته ها ۸۹ دوشنبه۰۸/۰۷/۹۲ کلیه رشته ها ۹۰ کلیه رشته […]