سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » برنامه سازی سیستم


برنامه سازی سیستم

توضیحات در مورد امتحان پایانی برنامه سازی سیستم استاد پدرام

بارم سئوالات ۱۴ نمره تشریحی و ۶ نمره مربوط به میانترم است پاسخ سئوالات توسط دانشجو در برگه چرکنویس بوسیله کاربن یا دستنویس وارد شود که پس از امتحان برگه های چرکنویس تحویل دانشجو داده می شود و پاسخها تا پایان روز ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۲ به ایمیل ali.pedram1391@hotmail.com ارسال شود. زمان امتحان ۱۵۰ دقیقه […]

اسامی گروه چهارم ، پنجم و ششم امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

 احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بدینوسیله اسامی نفرات گروه های چهارم ، پنجم و ششم امتحان میانترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام به شرح فایل ضمیمه شده می باشد ، اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺼﻮرت ﺟﺰوه ﺑﺎز ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت دو ﺳﺌﻮال ﺑﺎرم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺌﻮاﻻت ﺳﻪ ﻧﻤﺮه وﻗﺖ اﻣﺘﺤﺎن ۹۰ دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره ۴ : […]

اسامی گروه دوم و سوم امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بدینوسیله اسامی نفرات دومین گروه امتحان میانترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام به شرح فایل ضمیمه شده می باشد ، اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﻔﺮات اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎﻧﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۹۲-۹۲ ﮐﻪ در روز۱۵  اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۲ در ﺳﮑﺸﻦ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ توضیح امتحان میانترم:اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺼﻮرت ﺟﺰوه ﺑﺎز […]

اسامی گروه اول امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بدینوسیله اسامی نفرات اولین گروه امتحان میانترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام به شرح فایل ضمیمه شده می باشد ، سکشن دانشجویانی که در کلاس روز شنبه حضور یافتند تاریخ امتحان میانترم ۲۱/۲/۹۲ ساعت ۱۰ تا ۱۲ کارگاه شماره ۱ می باشد همچنین سکشن دانشجویانی که در کلاس […]

سری آخر (سوم) نتایج امتحان پایانی برنامه سازی سیستم استاد پدرام

سری آخر(سوم) نتایج امتحان پایانی برنامه سازی سیستم را در زیر دانلود کنید فرصت اعتراض تا یکروز پس از رویت نمره و از طریق ایمیل می باشد. دانلود سری آخر نمرات قبل از پایان روز ۱۶ بهمن ماه اعلام میشود فرصت اعتراض سری اول و دوم به اتمام رسیده و فرصت اعتراض سری سوم نمرات […]

سری دوم نتایج امتحان پایانی برنامه سازی سیستم استاد پدرام

سری دوم نتایج امتحان پایانی برنامه سازی سیستم را در زیر دانلود کنید فرصت اعتراض تا یکروز پس از رویت نمره و از طریق ایمیل می باشد. دانلود سری آخر نمرات قبل از پایان روز ۱۵ بهمن ماه اعلام میشود فرصت اعتراض سری اول به اتمام رسیده و فرصت اعتراض سری دوم نمرات تا پایان […]

سری اول نتایج امتحان پایانی برنامه سازی سیستم استاد پدرام

سری اول نتایج امتحان پایانی برنامه سازی سیستم را در زیر دانلود کنید فرصت اعتراض تا یکروز پس از رویت نمره و از طریق ایمیل می باشد. دانلود بقیه نمرات متعاقبا بر روی وبلاگ قرار می گیرد

نکاتی در مورد برگه های پایان ترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام

نکاتی در مورد برگه های پایان ترم درس برنامه سازی سیستم ۱- نمره برگه ها امروز ثبت میشود. ۲-برنامه های ارسالی خیلی از دانشجویان کپی همدیگر بود و با برگه شان تناقضاتی داشت که نمره آن سئوال به هیچیک از دانشجویان تعلق نگرفت. ۳- برای اینکه دانشجویان خودشان سئوالاتی که کپی همدیگر هستند که معمولا […]

زمان اعلام نمره درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام

به دلیل زمانبر بودن تصحیح برگه های درس برنامه سازی سیستم زمان اعلام نمره درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام حداکثر تا روز ۱۲ بهمن ماه دو روز قبل از انتخاب واحد خواهد بود.