سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » برنامه سازی و ویژوال


برنامه سازی و ویژوال

کلاس جبرانی استاد مهری درس برنامه سازی و ویژوال

کلاس جبرانی استاد مهری درس برنامه سازی و ویژوال روز دوشنبه مورخ ۲۳/۹/۹۴ ساعت (۱۰-۱۳) کلاس ۵۳۳ برگزار میگردد.