سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » بهاره سلیمانی


بهاره سلیمانی

سکشن جدید درس معادلات دیفرانسیل و مهندسی نرم افزار

سکشن جدید درس معادلات دیفرانسیل و مهندسی نرم افزار برای رشته مهندسی تکنولوزی نرم افزار با مشخصات زیر اضافه شده است: ۳۰۸۹ مهندسی نرم افزار ۳ ۰ — ۵۹۹۱۰۰ مختلط ۲۶ شنبـــــه۱۵:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ۵۱۳ ۱۴:۰۰ ۰۵/۰۴/۹۲ نورائی مریم ۳۲۰۹ معادلات دیفرانسیل ۲ ۰ — ۳۹۹۴۰۰ مختلط ۴۵ دوشـــنبه۱۴:۰۰ ۱۱:۰۰ ش کلاس ۵۲۱ ۱۰:۳۰ […]