سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » بهرام آبادی


بهرام آبادی

جلسه توجیهی پروژه کارآموزی استاد محمدی بهرام آبادی

جلسه توجیهی پروژه کارآموزی استاد محمدی بهرام آبادی روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۰ کلاس ۳۱۲ ساختمان علوم انسانی برگزار میگردد.

جلسه ارائه درس سیستم عامل پیشرفته دکتر محمدی بهرام آبادی

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند جلسه ارائه درس سیستم عامل پیشرفته دکتر محمدی بهرام آبادی مربوط به ترم تابستان مورخ ۹۴/۷/۹ ساعت ۱۰ صبح کلاس در ۳۱۲ برگزار میگردد ،طبق اعلام استاد ،حضور تمام اعضای گروه الزامی است.