سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » تاريخ فرهنگ وتمدن اسلام وايران


تاريخ فرهنگ وتمدن اسلام وايران

اطلاعیه درس تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران

طبق بخشنامه جدید مورخه مهر ماه ۹۱ در مورد درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام پاس کردن این درس برای دانشجویان ورودی ۹۱ به بعد اجباری و بصورت مازاد می باشد دانشجویان ورودی ۹۰-۸۹-۸۸ یا قبل از آن اجباری برای گذراندن مازاد این درس را ندارند و می توانند درس دیگری به جای آن اخذ […]