سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » تربیت بدنی


تربیت بدنی

تغییر عنوان دروس تربیت بدنی ۱ و ۲

قابل توجه دانشجویان محترم T با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، عنوان دروس تربیت بدنی ۱  به تربیت بدنی و تربیت بدنی ۲  به ورزش ۱ تغییر نموده است. بنابراین دانشجویانی که درس تربیت بدنی ۱ را گذرانده اند ، نیازی به اخذ  درس تربیت بدنی نمی باشد و کسانی که درس […]