سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » ترم مهر


ترم مهر

زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

احتراماً به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند ، برنامه زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول ۹۶-۹۵ این دانشگاه به شرح ذیل می باشد، لذا دانشجویان محترم می توانند ضمن پرداخت بدهی و شهریه ثابت نسبت به انتخاب واحد طبق برنامه ذیل اقدام نمایند.

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳ قسمت اول

انتخاب واحد نیمسال اول ۹۳-۹۲ صبح ساعت ۸الی ۱۳ بعدازظهر۱۴ الی۱۹ رشته ورودی رشته ورودی ۹۲/۰۶/۰۴ کارشناسی پیوسته کامپیوتر کارشناسی پیوسته مامائی کارشناسی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دکترای زبان وادبیات عرب کارشناسی پیوسته اقتصادبازرگانی کارشناسی پیوسته  پرستاری کارشناسی پیوسته حقوق کارشناسی مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران کارشناسی پیوسته […]

تقویم نیمسال سال تحصیلی ۹۲-۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

تقویم نیمسال اول ۹۳-۹۲ شروع انتخاب واحد  :                   ۰۴/۰۶/۹۲ طبق زمان بندی شـــروع کلاسـها      :                  ۳۰/۰۶/۹۲ شروع حذف واضافه:                    ۰۶/۰۷/۹۲ طبق زمان بندی اعلام کلاسهای حذف شده :             ۱۴/۰۷/۹۲ توزیع کارت ورودبه جلسه امتحان:     ۰۷/۱۰/۹۲ لغایت ۲۰/۱۰/۹۲ پـــایـان کلاسـها    :                     ۱۹/۱۰/۹۲ شــروع امتحانـات  :                    ۲۱/۱۰/۹۲  روزهای جمعه وتعطیل امتحان برگزارنمی گردد. پــایـان امتحانـات  :                     ۰۷/۱۱/۹۲ […]