سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » تقویم نیمسال سال تحصیلی 92-93


تقویم نیمسال سال تحصیلی 92-93

زمانبندی حذف واضافه اینترنتی نیمسال اول ۹۳-۹۲

 زمانبندی حذف واضافه اینترنتی نیمسال اول ۹۳-۹۲     صبح ساعت  ۸  الی ۱۳ بعدازظهرساعت  ۱۴  الی  ۱۹     تاریخ رشته ورودی رشته ورودی   شنبه ۰۶/۰۷/۹۲ کلیه رشته ها ۸۸ وماقبل کلیه رشته ها ۸۸ وماقبل یکشنبه ۰۷/۰۷/۹۲ کلیه رشته ها ۸۹ کلیه رشته ها ۸۹ دوشنبه۰۸/۰۷/۹۲ کلیه رشته ها ۹۰ کلیه رشته […]

تقویم نیمسال سال تحصیلی ۹۲-۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

تقویم نیمسال اول ۹۳-۹۲ شروع انتخاب واحد  :                   ۰۴/۰۶/۹۲ طبق زمان بندی شـــروع کلاسـها      :                  ۳۰/۰۶/۹۲ شروع حذف واضافه:                    ۰۶/۰۷/۹۲ طبق زمان بندی اعلام کلاسهای حذف شده :             ۱۴/۰۷/۹۲ توزیع کارت ورودبه جلسه امتحان:     ۰۷/۱۰/۹۲ لغایت ۲۰/۱۰/۹۲ پـــایـان کلاسـها    :                     ۱۹/۱۰/۹۲ شــروع امتحانـات  :                    ۲۱/۱۰/۹۲  روزهای جمعه وتعطیل امتحان برگزارنمی گردد. پــایـان امتحانـات  :                     ۰۷/۱۱/۹۲ […]