سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » جلسه توجیهی


جلسه توجیهی

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید ، بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید ، روز سه شنبه مورخ ۹۴/۸/۵ ساعت ۹:۴۵ در مسجد امام علی (ع) دانشگاه با حضور ریاست محترم واحد و هیات رئیسه محترم واحد برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان ورودی سال ۹۴ الزامی می باشد.

جلسه توجیهی درس پروژه استاد رشنودی

جلسه توجیهی درس پروژه استاد رشنودی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ساعت ۱۳-۱۱ در کارگاه اینترنت ساختمان امام صادق (ع) برگزار می گردد /.

جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی استاد پورعلی

جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی استاد پورعلی روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۷/۲۳ ساعت ۱۰ در کارگاه اینترنت ساختمان امام صادق (ع) تشکیل می گردد.

زمان کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه استاد پدرام

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند ، کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه نرم افزار استاد پدرام در دانشگاه آزاد آبادان قبل از نوروز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۲ ساعت ۱۴ تا ۱۵ در کارگاه شماره یک ساختمان امام صادق (ع) برگزار میگردد. برای دانشجویانی که نمی توانند در […]

جلسه توجیهی کار آموزی و پروژه استاد سراج و استاد چیره

جلسه توجیهی کار آموزی و پروژه استاد سراج شنبه ۲۴/۱/۹۲ ساعت ۱۱ کارگاه شماره۵ برگزار می گردد و همچنین جلسه توجیهی کار آموزی وپروژه استاد چیره ۲۴/۱/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ کلاس ۵۳۵ برگزار می گردد.

محل برگزاری جلسه توجیهی پروژه استاد سکری

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ، جلسه توجیهی پروژه استاد سکری ۲۴/۱۲/۹۰ ساعت ۱۵:۳۰ در کافی نت دانشگاه در ساختمان امام صادق (ع) برگزار می گردد .