سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » خدمات آموزش


خدمات آموزش

کلاس های استاد سجاد

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند طبق اعلام خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان کلاس های استاد سجاد در روز های ۱۶/۱۲/۹۱ و ۱۷/۱۲/۹۱ و۱۸/۱۲/۹۱  برگزار نمی گردد.

زمان شروع کلاس ها نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

احتراماً به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند طبق اعلام خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان زمان رسمی شروع کلاس های این ترم از  تاریخ  شنبه ۲۸/۱۱/۹۱ می باشد .