سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » دروس ارائه شده


دروس ارائه شده

لیست برخی از دروس ارائه شده مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

لیست دروس ارائه شده مشخصه نام درس ونظری وعملی ساعت کلاس ساعت امتحان ت امتحان نام استاد پیش نیازها هم نیاز ۲۱۶۱ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۰ ۱ دوشـــنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ک ۰۰:۰۰ / / جانقربان لاریچه میلاد معماری کامپیوتر ۲۱۶۲ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۰ ۱ دوشـــنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۰۰:۰۰ / / جانقربان لاریچه میلاد معماری […]