سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » روح الله حسنی شهپر


روح الله حسنی شهپر

اطلاعیه دروس اضافه شده ۲۹ بهمن ماه ۹۱ کارشناسی کامپیوتر

سکشنهای اضافه شده برای مهندسی تکنولوژی نرم افزار و مهندسی نرم افزار به شرح زیر می باشد:  مهندسی تکنولوژی نرم افزار و مهندسی نرم افزار ۳۳۲۸ شبیه سازی کامپیوتر جـمــعــه۱۶:۰۰ ۱۲:۰۰ حسنی شهپر روح اله ۳۳۳۰ شبیه سازی کامپیوتر جـمــعــه۱۲:۰۰ ۰۸:۰۰ حسنی شهپر روح اله  مهندسی تکنولوژی نرم افزار ۳۳۲۶ آزمایشگاه مهندسی نرم افزار جـمــعــه۱۲:۰۰ […]