سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » ساختمان امام علی (ع)


ساختمان امام علی (ع)

ساعت حضور استاد پدرام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند استاد علی پدرام مدیر گروه محترم رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی فردا ۲۳ بهمن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان جهت امور آموزشی و تحویل مدارک درس کارآموزی حضور دارند، ساعت حضور ایشان از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در طبقه همکف ساختمان امام علی (ع) اتاق گروه مهندسی کامپیوتر […]

ساعات حضور استاد پدرام مدیر گروه رشته کامپیوتر در دانشگاه آزاد آبادان

احتراماً به اطلاع دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند استاد پدرام مدیر گروه محترم کارشناسی کامپیوتر فردا ۱۸ بهمن ماه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ جهت انجام امور آموزش و مشکلات انتخاب واحد و همچنین تحویل گزارشهای کارآموزی و پروژه در دانشگاه در اتاق گروه کامپیوتر طبقه همکف ساختمان امام علی (ع) […]