سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » سایت دانشگاه آبادان


سایت دانشگاه آبادان

آدرس جدید سیستم ثبت نام آموزش دانشگاه آزاد آبادان

جهت سرویس دهی بهتر به دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان سایت آموزش با آدرس http://37.32.47.50  بهره برداری شده است لذا آدرس قدیمی غیر قابل دسترس می باشد و لازم است دانشجویان جهت ، انتخاب واحد ، مشاهده نمرات و کارنامه و سایر امور آموزشی و مالی به سیستم جدید مراجعه فرمایند.