سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » سرفصل


سرفصل

لیست برنامه درسی (سرفصل) رشته کامپیوتر کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم رشته کامیپوتر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان می توانند از لینک ذیل سرفصل دروس این رشته را در قالب فایل PDF دریافت نمایند. دانلود لیست (سرفصل) برنامه درسی رشته کامپیوتر دوره کارشناسی ارشد