سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » سیستم عامل


سیستم عامل

جلسه ارائه درس سیستم عامل پیشرفته دکتر محمدی بهرام آبادی

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند جلسه ارائه درس سیستم عامل پیشرفته دکتر محمدی بهرام آبادی مربوط به ترم تابستان مورخ ۹۴/۷/۹ ساعت ۱۰ صبح کلاس در ۳۱۲ برگزار میگردد ،طبق اعلام استاد ،حضور تمام اعضای گروه الزامی است.