سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » علی پدارم


علی پدارم

ارائه دروس گروه ریاضیات بصورت ۳ ساعتی – کارشناسی کامپیوتر

ارائه دروس گروه ریاضیات مانند ریاضی ۲ – معادلات دیفرانسیل – ریاضی مهندسی بصورت ۳ ساعتی به دلیل اینست که این دروس برای دانشجویان مهندسی نرم افزار(کارشناسی پیوسته) در چارت آموزشی ۳ واحدی تنظیم شده و در چارت مهندسی تکنولوژی نرم افزار ۲ واحدی می باشد و برای اینکه این درس را بتوانیم بصورت معادل […]