سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » لیست نمرات


لیست نمرات

لیست نمرات پایان ترم درس برنامه سازی پیشرفته استاد پدرام

لیست نمرات امتحان پایان ترم درس برنامه سازی پیشرفته نیمسال اول ۹۲-۹۱ استاد پدرام مشخصه های ۲۹۱۱ و ۳۰۰۹ را از لینک زیر می توانید دانلود کنید مشاهد نمرات صفحه اول مشاهد نمرات صفحه دوم نمرات بر اساس شماره دانشجویی می باشد و دانشجویانی که شماره دانشجویشان را در برگه امتحانی ننوشته اند می بایست […]