سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » مباحث ویژه


مباحث ویژه

اطلاعیه در خصوص دروس مباحث ویژه و هوش مصنوعی

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی میرساند مجوز اخذ درس هوش مصنوعی با مشخصه ۲۲۱۲ استاد پدرام و مباحث ویژه با مشخصه ۲۲۰۰ استاد پورعلی به دلیل تراکم این دو سکشن به هیچ عنوان صادر نمیگردد ، لطفا از مراجعه حضوری در این خصوص به مدیر گروه ، اساتید یا کارشناس […]