سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » مبانی کامپیوتر و برنامه سازی


مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

اطلاعیه در خصوص دروس هوش مصنوعی، شیوه ارائه مطالب و مبانی برنامه نویسی استاد پدرام

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند کلاسهای شیوه ارائه مطلب(کارشناسی ناپیوسته مشخصه ۲۸۵۷) و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(کارشناسی پیوسته مشخصه۲۴۳۱ ) استاد پدرام در روز سه شنبه ترم جاری به دلیل رعایت سقف مجاز واحد و تداخل ساعتی به استاد محسن کجباف بدون تغییر روز و ساعت آنها واگذار […]