سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » محسن کجباف


محسن کجباف

اطلاعیه در خصوص دروس هوش مصنوعی، شیوه ارائه مطالب و مبانی برنامه نویسی استاد پدرام

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند کلاسهای شیوه ارائه مطلب(کارشناسی ناپیوسته مشخصه ۲۸۵۷) و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(کارشناسی پیوسته مشخصه۲۴۳۱ ) استاد پدرام در روز سه شنبه ترم جاری به دلیل رعایت سقف مجاز واحد و تداخل ساعتی به استاد محسن کجباف بدون تغییر روز و ساعت آنها واگذار […]

جلسه توجیهی درس پروژه استاد محسن کجباف

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند ، جلسه توجیهی درس پروژه استاد محسن کجباف ۳۰/۰۱/۹۲ ساعت ۳۰/۱۳ تا۱۴ برگزار می گردد ، حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

اطلاعیه دروس اضافه شده ۲۹ بهمن ماه ۹۱ کارشناسی کامپیوتر

سکشنهای اضافه شده برای مهندسی تکنولوژی نرم افزار و مهندسی نرم افزار به شرح زیر می باشد:  مهندسی تکنولوژی نرم افزار و مهندسی نرم افزار ۳۳۲۸ شبیه سازی کامپیوتر جـمــعــه۱۶:۰۰ ۱۲:۰۰ حسنی شهپر روح اله ۳۳۳۰ شبیه سازی کامپیوتر جـمــعــه۱۲:۰۰ ۰۸:۰۰ حسنی شهپر روح اله  مهندسی تکنولوژی نرم افزار ۳۳۲۶ آزمایشگاه مهندسی نرم افزار جـمــعــه۱۲:۰۰ […]