سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » محمدی


محمدی

جلسه توجیهی پروژه کارآموزی استاد محمدی بهرام آبادی

جلسه توجیهی پروژه کارآموزی استاد محمدی بهرام آبادی روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۰ کلاس ۳۱۲ ساختمان علوم انسانی برگزار میگردد.