سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » مشخصه 2208


مشخصه 2208

جابجایی سکشن درس مهندسی اینترنت استاد نورایی مشخصه ۲۲۰۸

قابل توجه دانشجویان مهندسی تکنولوژی نرم افزار درس مهندسی اینترنت استاد نورایی مشخصه ۲۲۰۸ روز یکشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ از برنامه حذف خواهد شد و به ورز شنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ منتقل میشود از دانشجویان تقاضا می شود از اخذ این سکشن خودداری نمائید و دانشجویانی که این مشخصه را گرقته اند تغییر […]