سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » معادلات دیفرانسیل


معادلات دیفرانسیل

اطلاعیه در خصوص کلاسهای هفته آینده استاد نورایی و استاد حدادزاده

احتراماً طبق اعلام خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان کلیه کلاسهای استاد نورایی در تاریخ های ۱۲/۱۲/۹۱ و۱۳/۱۲/۹۱ شنبه و یکشنبه برگزار نمی گردد ، همچنین کلیه کلاس های استاد حداد زاده هفته آینده ۱۵/۱۲/۹۱ و ۱۶/۱۲/۹۱ و ۱۷/۱۲/۹۱ برگزار نمی گردد.

سکشن جدید درس معادلات دیفرانسیل و مهندسی نرم افزار

سکشن جدید درس معادلات دیفرانسیل و مهندسی نرم افزار برای رشته مهندسی تکنولوزی نرم افزار با مشخصات زیر اضافه شده است: ۳۰۸۹ مهندسی نرم افزار ۳ ۰ — ۵۹۹۱۰۰ مختلط ۲۶ شنبـــــه۱۵:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ۵۱۳ ۱۴:۰۰ ۰۵/۰۴/۹۲ نورائی مریم ۳۲۰۹ معادلات دیفرانسیل ۲ ۰ — ۳۹۹۴۰۰ مختلط ۴۵ دوشـــنبه۱۴:۰۰ ۱۱:۰۰ ش کلاس ۵۲۱ ۱۰:۳۰ […]