سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر


مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

لیست برخی از دروس ارائه شده مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

لیست دروس ارائه شده مشخصه نام درس ونظری وعملی ساعت کلاس ساعت امتحان ت امتحان نام استاد پیش نیازها هم نیاز ۲۱۶۱ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۰ ۱ دوشـــنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ک ۰۰:۰۰ / / جانقربان لاریچه میلاد معماری کامپیوتر ۲۱۶۲ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۰ ۱ دوشـــنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۰۰:۰۰ / / جانقربان لاریچه میلاد معماری […]