سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » مهندسی تکنولوژی نرم افزار


مهندسی تکنولوژی نرم افزار

اطلاعیه در خصوص دروسی که ظرفیت آنها تکمیل شده

دانشجویانی که به دلیل نداشتن ظرفیت سکشن های برخی درس ها نتوانستند آن دروس را اخذ کنند می بایست صبر کنند تا زمان حذف و اضافه یا سکشنها افزایش ظرفیت داده می شود و یا مشخصه جدیدی برای آنها ثبت خواهد شد. درسهایی که در حذف و اضافه احتمال افزایش سکشن یا ظرفیت دارند: آزمایشگاه […]

لیست دروس ارائه شده ترم آینده مهندسی تکنولوژی نرم افزار

لیست تمامی دروس ارائه شده ترم آینده مهندسی تکنولوژی نرم افزار را در زیر می توانید دانلود کنید سطرهایی که در سایت به جای نام درس لفظ گروه بندی نوشته شده حذف خواهند شد. دانلود لیست دروس