سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » مهندسی کامپیوتر


مهندسی کامپیوتر

اسامی گروه دوم و سوم امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بدینوسیله اسامی نفرات دومین گروه امتحان میانترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام به شرح فایل ضمیمه شده می باشد ، اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﻔﺮات اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎﻧﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۹۲-۹۲ ﮐﻪ در روز۱۵  اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۲ در ﺳﮑﺸﻦ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ توضیح امتحان میانترم:اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺼﻮرت ﺟﺰوه ﺑﺎز […]

جلسه توجیهی پروژه استاد نیک نژاد و استاد محمدی بهرام آبادی

جلسه توجیهی پروژه استاد نیک نژاد روز دوشنبه ۲۶/۱/۹۲ ساعت ۱۲ برگزار می گردد ، همچنین کلاس توجیهی درس پروژه و کارآموزی در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰ در کلاس۵۴۱ برگزار می گردد.

برنامه امتحانات ترم آینده – وبلاگ مهندس پدرام

به دلیل فشرده بودن برنامه های امتحانی استاد پدارم مدیر گروه محترم رشته کامپیوتر برنامه امتحانی ترم آینده نیمسال دوم ۹۲-۹۱ را برای رشته های مهندسی تکنولوژی نرم افزار و مهندسی نرم افزار بر روی وبلاگ خود قرار داده اند ، ایشان از دانشجویان خواسته اند تا در صورت داشتن تداخل یا فشرده بودن امتحانات […]