سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » نمره


نمره

توضیحات در مورد امتحان پایانی برنامه سازی سیستم استاد پدرام

بارم سئوالات ۱۴ نمره تشریحی و ۶ نمره مربوط به میانترم است پاسخ سئوالات توسط دانشجو در برگه چرکنویس بوسیله کاربن یا دستنویس وارد شود که پس از امتحان برگه های چرکنویس تحویل دانشجو داده می شود و پاسخها تا پایان روز ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۲ به ایمیل ali.pedram1391@hotmail.com ارسال شود. زمان امتحان ۱۵۰ دقیقه […]